روزنامه فرهیختگان
شماره : 2733
تاریخ : 1397/12/27
 • صفحه نخست

  1

 • سیاست

  2

  7

 • دانشگاه

  3

  4

  5

  6

 • اقتصاد

  8

 • اندیشه

  16

 • ورزش

  9

  10

  11

  15

 • جهان شهر

  14

 • فرهنگ

  12

  13

اخبار این صفحه
 • سیاسـت‌ورزی در تعطیـلات

 • شیوه درآمدزایی دانشگاه‌های دولتی غلط است

 • ماجــرای پول های مشکوک در هنـــر

 • پرتره اقتصاد ایران در سال ۹۸

 • خیلی زود دستکش طلای آسیا را می‌گیرم

 • پزشکی دانشگاه آزاد در خدمت توسعه سلامت کشور

 • جنگ آمریکا و چین بر سر منطق سرمایه داری است

 • سنگر جریان دانشجویی کجای جنگ اقتصادی است؟

 • معضلی به نام احزاب موسمی و فصلی

 • چرا احزاب در سپهر سیاسی کشور کارگشا نیستند؟

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
روزنامه را ورق بزنید
انتخاب روزنامه :
سال :
ماه :
روز :