روزنامه فرهیختگان
شماره : 1698
تاریخ : 1394/4/9
 • صفحه نخست

  1

 • سیاست

  2

  4

 • دانشگاه

  3

  7

 • اقتصاد

  5

 • اندیشه

  10

 • دانش و زندگی

  11

 • ایران‌زمین

  12

 • جامعه

  13

 • حوادث

  14

 • جهان

  6

 • ورزش

  15

 • صفحه آخر

  16

 • تئاتر

  8

  9

اخبار این صفحه
 • اقتدار دســـــتگاه قضــــــایی یعنی ایستادگی بر سر حرف حق

 • اروپا می‌توانست بهتر باشد‌

 • راه‌آهــن ســـقوط کرد، پیکان لیگ برتری شــد

 • حرف‌زدن درباره رهایی

 • دکلی روی کاغذ

 • ترم تابستانی در پیچ تغییر

 • بازشدن راه برای خلاقیت دانشگاه‌ها

 • نگران تورم نباشید

 • خدا پاداش روزه‌داران

 • نگاهی به ریشه‌های اجتماعی فساد در جامعه

 • همتراز ی جایگاه رئیس واحدهای مراکز استان با معاونان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی

 • راه‌آهن سقوط کرد، پیکان لیگ برتری شد

 • ارتقای جایگاه سازمانی روابط‌عمومی واحدها

 • تامین هزینه‌های جاری مشکل بزرگ دولت

 • تکنولوژی برای مهار ریزگردها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
روزنامه را ورق بزنید
انتخاب روزنامه :
سال :
ماه :
روز :
Page Generated in 0/8658 sec